Проекти рішень

 

Аналіз регуляторного впливу проектів рішення   

Проект рішення "Про встановлення ставок місцевих податків на 2018 рік"          

Проект рішення "Про місцеві податки на 2018 рік"                             

                       

                                                      УКРАЇНА                                     ПРОЕКТ

НОВОМЛИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Розівського району Запорізької областi

__________ сесiя сьомого скликання

РIШЕННЯ

 

 

 

__________.2016        

с. Новомлинівка

№____

 

 

 

 

Про внесення змін до рішення сільської

ради від 10.07.2015 №01 «Про земельний податок» зі змінами

 

 

                   Керуючись пп.24 п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики  у   сфері господарської діяльності», відповідно до п.12.3 ст. 12 Податкового кодексу України

Новомлинівська сільська рада Розівського району Запорізької області ВИРІШИЛА :

  1. Внести зміни та доповнення до п.1 рішення сільської ради від 10.07.2015

року №01 «Про земельний податок» (зі змінами, внесеними рішенням № 03 від 27.01.2016 року), виклавши в новій редакції:

 

«1. Встановити ставки плати за землю в частині земельного податку (податок на майно):

    1.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):

     - землі житлової забудови (крім сільськогосподарських угідь) (присадибні ділянки) – 0,04%;

     - сільськогосподарські угіддя для ведення особистого селянського господарства – 0,2%;

     - землі комерційного використання; землі промисловості; землі громадського призначення; землі транспорту та зв'язку; землі енергетики; землі сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями та дворами  – 1,0%;

     -    інші землі – 0,5%;

- земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) – 1, 0%

від їх грошової оцінки.

 

1.2. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

- сільськогосподарські угіддя для ведення товарного сільгоспвиробництва – 0.2%;

- сільськогосподарські угіддя для ведення особистого селянського господарства – 0,2%;

-  сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями та дворами – 1,0%;;

-   несільськогосподарських угідь різного цільового призначення: землі комерційного використання; землі промисловості; землі громадського призначення; землі транспорту та зв'язку; землі енергетики; інші землі – 1,0%

від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області."

 

 

  2. Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2017 року.

 3. Серетарю ради оприлюднити рішення шляхом розміщення в інформаційному куточку сільської ради та офіційному сайті сільської ради.      

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та регуляторної політики.

 

 

Сільський голова                                     М.Х.Мавроді

 

 

                                                                                  ПРОЕКТ

УКРАЇНА

НОВОМЛИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Розівського району Запорізької областi

_________ сесiя сьомого скликання

РIШЕННЯ

 

 

 

________2016   

с. Новомлинівка

№______

Про внесення змін до  рішення сільської ради від 20.05.2014 №05 «Про місцеві податки і збори» (зі змінами), в частині податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

                   Керуючись пп.24 п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, з метою захисту інтересів громадян ради та диференційованого підходу до ставок місцевого податку

 

Новомлинівська сільська рада Розівського району Запорізької області ВИРІШИЛА :

         1. Внести зміни до пп.6.2.1 п. 6.2 розділу 6 «Ставка податку» Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням сільської ради від 20.05.2014 №05 «Про місцеві податки і збори» зі змінами, внесеними рішенням сільської ради від 27.01.2015 року №08,  від 10.07.2015 №02 та від 27.01.2016 року №04, виклавши в такій редакції:

«6.2.1. для об'єктів житлової нерухомості, відповідно до пп.4.2.1 п.4.2. розділу 4 цього Положення – 0,1 відсотків»

2. Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2017 року.

3. Серетарю ради оприлюднити рішення шляхом розміщення в інформаційному куточку сільської ради та офіційному сайті сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

комісію з питань бюджету та регуляторної політики.

 

Сільський голова:                                    М.Х.Мавроді

        13.06.2016

 

Аналіз

регуляторного впливу проектів рішення  Новомлинівської сільської ради “ Про внесення змін до рішення сільської ради від 10.07.2015 №01 «Про земельний податок» зі змінами», «Про внесення змін до  рішення сільської ради від 20.05.2014 №05 «Про місцеві податки і збори» (зі змінами), в частині податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки»

 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям цих рішень, полягає у вдосконаленні плати за землю та податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до статей 10, 269 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно, до складу якого входить обов’язковий платіж - плата за землю та податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки (далі -Місцеві податки).

Суть полягає в тому, що від удосконалення Місцевих податків  залежить показник наповнення міського бюджету, що в свою чергу надає можливість здійснювати додаткове фінансування заходів міських програм та інших заходів, оперативне вирішення питань щодо земельних відносин, забезпечення та стимулювання ефективності використання земельного фонду, активізації підприємницької діяльності.

Проект рішення підготовлено відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, зі змінами.

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даних проектів рішень, полягає у врегулюванні ставок земельного податку та податку на майно, відмінне від земельної ділянки, що, в свою чергу, забезпечить стабільність надходжень до сільського бюджету; врегулювання взаємовідносин органу місцевого самоврядування із суб`єктами господарювання, яких стосується дані податки та зняття соціальної напруги серед населення.

Рішенням сільської ради від 20.05.2014 року № 05 «Про місцеві податки і збори» зі змінами від 27.01.2015 року №08, від 10.07.2015 року №02 та від 27.01.2016 року №04 та рішенням сільської ради від 10.07.2015 №01 «Про земельний податок» зі змінами від 27.01.2016 року №03 були встановлені місцеві податки і збори та ставки.

У запропонованому проекту рішення ставка податку на майно (в частині плати за землю) змінюється:

на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

- землі комерційного використання; землі промисловості; землі громадського призначення; землі транспорту та зв'язку; землі енергетики; землі сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями та дворами  –  1,0%;

-    інші землі – 0,5%;

на земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

- сільськогосподарські угіддя для ведення товарного сільгоспвиробництва – 0.2%;

- сільськогосподарські угіддя для ведення особистого селянського господарства – 0,2%;

-  сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями та дворами – 1,0%;;

-   несільськогосподарських угідь різного цільового призначення: землі комерційного використання; землі промисловості; землі громадського призначення; землі транспорту та зв'язку; землі енергетики; інші землі – 1,0%

У запропонованому проекту рішення ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки змінюється:

для об'єктів житлової нерухомості, відповідно до пп.4.2.1 п.4.2. розділу 4 цього Положення – 0,1 відсотків

Категорія суб’єктів, причетних до проблеми є власники земельних ділянок, землекористувачі та власники нерухомого майна (житлова нерухомість)

 

           2. Цілі регулювання

Основними цілями  прийняття регуляторних актів є: встановлення та затвердження ставок земельного податку за земельні ділянки та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік, відповідно до норм Податкового кодексу України;

- поповнення доходної частини міського бюджету за рахунок надходжень від сплати земельного податку;

         3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей  державного регулювання:

        Альтернативи  щодо  вирішення  даної  проблеми  немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів. Передбачених пунктом 10.3 статті  10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Неприйняття рішення спричинить втрати дохідної частини сільського бюджету.

 

          4. Застосування механізму та заходів для розв’язання проблеми

          Механізм дії запропонованих регуляторних актів спрямований на врегулювання питання плати за землю та та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території сільської ради та зміцнення ресурсної бази сільського бюджету.

Запропоновані проекти рішень відповідають принципам державної регуляторної політики, а саме:

- доцільності – використання наданих державою повноважень органу місцевого самоврядування щодо запровадження місцевих податків, та нарощування доходної частини ;

- ефективності - запровадження даних регуляторних актів дасть змогу щорічно отримувати додаткові надходження;

- збалансованості - для суб`єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт - чітке визначення умов сплати податків, для бюджету – стабільне отримання надходжень ;

- передбачуваності - прийняття даного регуляторного акту дозволить суб`єктам господарювання, які є платниками податків, створювати довгострокові плани діяльності, а органу місцевого самоврядування – отримати перспективу розвитку на подальші роки; 

- принципу прозорості - даний проект рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті сільської ради (  novomlynivka.rada.org.ua ) та  на інформаційному стенді сільської ради «Підприємництво та регуляторна політика»;

- врахування громадської думки – протягом місяця з дня опублікування можна направляти свої пропозиції та зауваження.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей та оцінка впливу

зовнішніх    факторів на дію акта

              Прийняття  цього  регуляторного  акту  забезпечить належне  справляння місцевих податків та зборів та надходження зазначених платежів до бюджету сільської ради в прогнозованих обсягах.

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

 

   6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

для  територіальної громади

збільшення надходжень до бюджету сільської ради, своєчасна виплата заробітної плати в бюджетній сфері, здійснення робіт по благоустрою сіл.

відсутні

для суб’єктів господарювання, фізичних осіб- підприємців та юридичних осіб

Можливість впливу на визначення розмірів ставок податків та зборів під час обговорення, до їх затвердження сільською радою

Визначення чітких розмірів податків та зборів, та механізмів їх сплати.

Сплата податків та зборів за ставками, що будуть затверджені сільською радою

для органу місцевого самоврядування

Своєчасне та в повному обсязі наповнення місцевого бюджету, прогнозування податків

 

відсутні

          7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено у часі, оскільки його прийняття є загальнообов'язковим до застосування на території сіл ради  та діє на широке коло фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, які є власниками об'єктів житлової нерухомості. Рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане рішення.

          8. Показники результативності регуляторного акту

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

- кількість платників податків ;

- сума надходжень до сільського бюджету від податків;

- рівень проінформованість суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторних актів.

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Базове  відстеження буде проведене після набрання чинності регуляторного акту. Повторне  відстеження провести упродовж двох років з дня набрання чинності цього регуляторного акту.

Упродовж кожних трьох років, з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності цього регуляторного акту, за умови його чинності, проводити періодичне відстеження його результативності.

 

Сільський голова                                                                   М.Х.Мавроді                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *